I nærheten

bussBuss2 minwalking
bussBuss3 minwalking
trainJernbanestasjon8 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt9 minwalking
airport_trainFlytog21 minwalking
airport_busFlybuss6 mindrive
ferry_wharfFerge28 mindrive
ferry_wharfFerge30 mindrive
airplaneFlyplass (regional)56 mindrive
airplaneFlyplass69 mindrive