I nærheten

bussBuss1 minwalking
bussBuss3 minwalking
trainJernbanestasjon5 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt6 minwalking
airport_busFlybuss15 minwalking
airport_trainFlytog3 mindrive
ferry_wharfFerge26 mindrive
ferry_wharfFerge28 mindrive
airplaneFlyplass (regional)53 mindrive
airplaneFlyplass70 mindrive