I nærheten

bussBuss2 minwalking
bussBuss3 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt9 minwalking
trainJernbanestasjon19 minwalking
airport_trainFlytog22 minwalking
airport_busFlybuss6 mindrive
ferry_wharfFerge27 mindrive
ferry_wharfFerge28 mindrive
airplaneFlyplass (regional)55 mindrive
airplaneFlyplass69 mindrive