I nærheten

bussBuss1 minwalking
bussBuss3 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt11 minwalking
trainJernbanestasjon21 minwalking
airport_trainFlytog21 minwalking
airport_busFlybuss8 mindrive
ferry_wharfFerge28 mindrive
ferry_wharfFerge30 mindrive
airplaneFlyplass (regional)57 mindrive
airplaneFlyplass70 mindrive