I nærheten

bussBuss1 minwalking
bussBuss4 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt11 minwalking
trainJernbanestasjon11 minwalking
airport_trainFlytog11 minwalking
airport_busFlybuss6 mindrive
airplaneFlyplass (regional)56 mindrive
airplaneFlyplass69 mindrive
ferry_wharfFerge19.9 km
ferry_wharfFerge20.1 km