I nærheten

bussBuss3 minwalking
bussBuss3 minwalking
trainJernbanestasjon11 minwalking
airport_trainFlytog11 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt11 minwalking
airport_busFlybuss7 mindrive
ferry_wharfFerge30 mindrive
airplaneFlyplass (regional)56 mindrive
airplaneFlyplass70 mindrive
ferry_wharfFerge22.6 km