I nærheten

bussBuss2 minwalking
bussBuss3 minwalking
trainJernbanestasjon13 minwalking
airport_trainFlytog13 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt13 minwalking
airport_busFlybuss5 mindrive
ferry_wharfFerge28 mindrive
airplaneFlyplass (regional)55 mindrive
airplaneFlyplass68 mindrive
ferry_wharfFerge22.1 km