I nærheten

bussBuss2 minwalking
bussBuss4 minwalking
trainJernbanestasjon8 minwalking
airport_trainFlytog8 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt8 minwalking
airport_busFlybuss6 mindrive
airplaneFlyplass (regional)55 mindrive
airplaneFlyplass69 mindrive
ferry_wharfFerge20.1 km
ferry_wharfFerge20.3 km