I nærheten

bussBuss2 minwalking
bussBuss2 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt13 minwalking
trainJernbanestasjon13 minwalking
airport_trainFlytog13 minwalking
airport_busFlybuss6 mindrive
ferry_wharfFerge26 mindrive
ferry_wharfFerge28 mindrive
airplaneFlyplass (regional)56 mindrive
airplaneFlyplass70 mindrive