I nærheten

bussBuss1 minwalking
bussBuss5 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt12 minwalking
traffic-gatewayKollektivknutepunkt19 minwalking
trainJernbanestasjon22 minwalking
airport_trainFlytog23 minwalking
airport_busFlybuss7 mindrive
airplaneFlyplass (regional)58 mindrive
airplaneFlyplass72 mindrive
ferry_wharfFerge21.4 km
ferry_wharfFerge21.6 km